BUSINESS ANALIST CAK

Focus: ketenintegratie

De ene partij zegt dit, de andere partij zegt dat, maar ze bedoelen hetzelfde. Om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen: daar ligt mijn kennis, kracht en inzet. Dit project speelde zich af in de publieke dienstverlening, waarbij de Minister van Volksgezondheid een nieuwe wet invoerde. Bij de uitvoering hiervan, waren verschillende organisaties betrokken: van commerciële bedrijven tot (semi)-overheidsinstellingen. Ik bracht partijen bij elkaar en zocht naar de gemeenschappelijke belangen. Mijn werkwijze? Oplossingsgericht en scherp in mijn analyses.

Dat vertaalde ik naar een haalbaar plan van aanpak. Op basis daarvan zijn de betrokkenen informatie met elkaar gaan uitwisselen en werden IT-systemen slim op elkaar aangesloten. Dat leidde ertoe dat de wet op de juiste manier en zo efficiënt mogelijk werd uitgevoerd. Deze combinatie ligt mij goed: de ‘zachte’ kant door in gesprek te gaan met mensen en ze te verbinden. En de ‘harde’ kant: het maken van Service-level-agreements en het verenigen van IT-systemen. Altijd door heldere verbindende communicatie en respectvol naar mijn omgeving.